"Život se nám neděje, život si tvoříme našimi rozhodnutími.
Pokrok není možný beze změny."

V měsíci únoru – dubnu 2023 budou v bezprostřední blízkosti studia probíhat stavební práce. Prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Děkuji

Objednat se online

Při plánování Vašeho času, prosím, počítejte s možným zdržením začátku terapie. Mezi klienty držím 30min časovou rezervu, ale někdy se terapie s klientem před Vámi protáhne a není možné ji přerušit.

Klienti do 15ti let po předchozí dohodě. Do věku 18ti let sem souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.