Přeskočit na obsah

O hypnóze a terapii ve změněném stavu vědomí.

To, jak se cítíme a co prožíváme je výsledkem našich myšlenek. Naše vědomí tvoří jen 4-5% naší mysli, zbylých 95-96% naší mysli tvoří nevědomí.

Některé tíživé situace, které jsme mohli prožít v dětství nebo při některých jiných obtížně zvladatelných situacích, leží hluboko v našem vědomí a aniž bychom si to uvědomovali, odráží se v našem každodenním životě. Řídí naše chování a myšlení, způsobují strachy a spouští naše obranné mechanismy.

Dokud tyto negativní vzorce nenajdeme a nevyléčíme, můžeme opakovaně procházet bolestnými situacemi a prožívat je znovu a znovu, aniž bychom si uvědomovali, proč se to tak děje a dokázali tyto situace lépe řešit.

Úroveň vědomí se může pohybovat v různých mozkových vlnách. Už v moment, kdy si lehneme, zavřeme oči, začneme odpočívat, relaxovat nebo meditovat, se naše mozkové vlny přeměňují na hladinu alfa. V tomto stavu převládá uvolnění, dochází k regeneraci organismu, odbourávání stresu a úzkostí. Aktivují se obě mozkové hemisféry, dochází zde ke kontaktu s nevědomím. Regresní terapie a hypnóza probíhají v hlubší úrovni vědomí. Můžeme se v ní dostat až na úroveň mozkových vln théta. Dochází zde k průniku do nevědomí, získáváme vhled do komplikovaných problémů.

Terapie s pomocí hypnózy je rychlá a bezpečná úleva od mnoha trápení člověka. Dosahuje úžasných výsledků u všech psychosomatických potíží a jiných psychických potíží, protože pomáhá vytvářet osobní sílu, která odstraňuje stres, zvyšuje sebeúctu a zklidňuje emoce. Pomáhá lidem k usměrnění duševní energie a změně postojů a návykůNachází světlo ve Vaší duši, a vy pocítíte konečně úlevu, svobodu a radost. Díky hypnóze se můžete naučit řešit situace, které pro Vás dříve byly obtížné a změnit Vaše vzorce chování.

Hypnóza není spánek, ani manipulace nebo kontrola hypnotizovaného, a přestože nevědomost a zkreslené prezentování ji dříve řadily do spíše netradičních technik, dnes je jednou z nejúčinnějších metod současné psychologie. Při hypnóze jste při vědomí, slyšíte sebe i můj hlas. Hypnózu můžete kdykoli z vlastní vůle ukončit. Vaše podvědomí Vás nikdy nenechá zavést někam, kam to nedovolíte nebo to pro Vás není bezpečné nebo užitečné. Hypnóza = trans je podobný stav jako třeba stav těsně před usnutím, nebo když jedete v autě, chvilku se zamyslíte a zapomenete odbočit. Někdo může nevědomě prožít celý život v transu negativních emocí…

Terapie pomocí hypnózy není zázračná pilulka, s terapeutem pracujete společně na překonání Vašeho tématu.

Pomocí terapie a hypnózy pomáhám lidem, kteří se v životě dostanou do obtížných situací a rozhodnou se je řešit. Chtějí je prosvětlit a najít si cestu a radost ve svém životě.

Pro spoustu klientů, kteří přijdou do studia a zahájí terapii, jen si zavřou oči nebo vstoupí do hypnózy, začínají terapie úplnou temnotou. V té velké tmě, kterou mají uvnitř sebe, se snaží najít střípky něčeho, čeho by se chytli a odkud by to začali odmotávat.

Sami si někdy neuvědomují ty obrovské procesy, které se v nich během terapie dějí. Často cítí sezení jako příjemné popovídání, u kterého ale uvolní své stávající bloky a prosvětlí celou situaci a dochází k okamžitým a trvalým vlnám úlevy. Po pár sezeních jsou vstupy do jejich vnitřního světa světlejší a jasnější. Oni samotní se cítí lépe a uvolněnější, mají chuť do života a jsou zbaveni nekonečného strachu a úzkosti, které je dříve mohly provázet. Začnou chodit s dalšími a dalšími tématy, která už jsou pro ně ale méně a méně významná a po pár týdnech zjistí, že to nejtěžší, co je v životě trápilo, někdy po mnoho let, už je vlastně úplně pryč.

Začnou vidět posuny ve svém životě a začnou věřit tomu, že dokáží věci změnit. Pochopí, že se jim život neděje, ale že si ho tvoří svými rozhodnutími a že pokud budou chtít, mohou začít prožívat nádherný život, a to opravdu přesně takový, jaký si přejí.